"Tự do báo chí và tự do ngôn luận phải nhường quyền ưu tiên cho những lợi ích thiết yếu, toàn vẹn của đất nước. Báo chí phải là công cụ đắc lực của một chính phủ ưu việt nhất." Lý Quang Diệu; Thủ tướng đầu tiên của Singapore

 
 
 
 
Bình Luận
Hochiminhcity Sidecar Club - HSC
Viết bình luận...
Ấn phím Enter để đăng.
 
 
 
 
Hochiminhcity Sidecar Club - HSC đã cập nhật ảnh bìa của họ.
 
 
 
Bình Luận
Hochiminhcity Sidecar Club - HSC
Viết bình luận...
Ấn phím Enter để đăng.
 
 
 
Hochiminhcity Sidecar Club - HSC đã cập nhật ảnh bìa của họ.